Home > 5 neges bwysig > Cadwch yn iach a diogel

Cadwch yn iach a diogel

someone delivering shopping

  • Y peth pwysicaf oll yw gofalu eich bod chi a phawb arall yn parhau yn iach. Dylech ddilyn cyfarwyddiadau’r llywodraeth bob amser ar gadw’n ddiogel. Gallwch gael gwybodaeth am beth i’w wneud trwy wrando ar newyddion y BBC ar y teledu neu’r radio, neu drwy ddarllen y papur newydd, neu ar-lein.
  • Rhowch arwyddion i fyny o gwmpas y tŷ i’ch atgoffa o bethau – er enghraifft, arwydd yn y gegin i’ch atgoffa i olchi
    eich dwylo, neu arwydd ar ddrws blaen y tŷ i’ch atgoffa i aros tri cham (dau fetr) oddi wrth bobl pan fyddwch yn mynd allan. Os byddwch yn pesychu neu disian, daliwch ef yn eich penelin neu hances bapur, yna taflu’r hances bapur.
  • Ar gyfer prynu bwyd, ceisiwch drefnu i’r siop ei ddanfon i’ch tŷ.
    Bydd llawer o siopau lleol yn derbyn archeb dros y ffôn neu, os oes gennych fynediad i’r rhyngrwyd gallwch archebu ar-lein.
  • Defnyddiwch ffynonellau dibynadwy i gael cymorth. Gall eich cyngor eich rhoi mewn cysylltiad â grwpiau gwirfoddol lleol – ffoniwch y cyngor neu ewch ar eu gwefan. Os nad ydych yn teimlo’n dda, dylai gweithiwr iechyd proffesiynol allu eich rhoi ar ben ffordd.
  • Gwnewch yr holl bethau arferol i gadw’n ddiogel, fel cloi drysau neu wisgo larwm am eich gwddf rhag ofn i chi gael codwm. Peidiwch â rhoi arian parod na’ch cerdyn banc i neb nad ydych yn ei adnabod, a pheidiwch byth â rhoi manylion personol dros y ffôn.