Home > 5 neges bwysig > Cael gwybodaeth ddibynadwy

Cael gwybodaeth ddibynadwy

Mae’n hollbwysig cael ffynonellau gwybodaeth y gallwch fod yn siŵr ohonynt. Gallwch gael yr wybodaeth ddiweddaraf am beth sy’n digwydd gan y BBC, drwy deledu neu radio, neu os oes arnoch eisiau siarad â rhywun gallwch ffonio:

  • Llinell gymorth Dementia Connect Cymdeithas Alzheimer 0333 150 3456

  • Llinell gymorth Dementia UK 0800 888 6678

  • I gael cyngor gan y Gwasanaeth Iechyd Gwladol, ffoniwch 111 (neu ewch www.111.nhs.uk)

Os ydych chi ar-lein, gallwch gael llawer o wybodaeth ddefnyddiol hefyd o wefannau dibynadwy: